Medvetenhet

Genom att öka medvetenheten (Security Awareness) för den egna verksamhetens säkerhetsarbete får alla i en organisation förståelse för betydelsen av att skydda den egna personalen, verksamhetens tillgångar samt verksamhetens varumärke.  Säkerhet är inte bara chefens eller en säkerhetschefs ansvar utan det är ett delat ansvar hos alla medarbetare inom en verksamhet.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.