Omvärldsbevakning

Med hjälp av omvärldsbevakning (Security Intelligence) kan man få en förståelse om brottslingars nya tillvägandegångssätt, se hur brottlighet förflyttar sig geografiskt eller upptäcka andra risker som uppkommer och där det finns en risk att den egna verksamheten drabbas. Har man denna förkunskap kan man på ett systematiskt sätt förebygga att den egna verksamheten drabbas eller få konsekvenserna av dessa identifierade risker att bli begränsade.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.