TJÄNSTER

Säkerhet (security) är ett begrepp som egentligen består av flera väldigt olika ämnesområden som ibland är fristående och ibland går in i varandra. Dock har jag under min karriär insett att det finns fyra områden som agerar som grund för ett bra och adekvat säkerhetsarbete och som är bas för övriga områden.

Nedan finns, förutom beskrivningar av de fyra grundområdena,  ett axplock av de tjänster som jag kan hjälpa er med.

SYSTEMATISKT SÄKERHETSARBETE MED CARVER METODIKEN

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.