Systematiskt Säkerhetsarbete

Genom att ha ett program för att systematiskt arbeta med säkerhetsfrågorna kan verksamheter fortlöpande identifiera och skydda dess kritiska tillgångar för de risker som den ständigt utsätts för. Detta görs genom att frekvent ha workshops enligt modellen nedan.

Process Systematiskt Säkerhetsarbete

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.