Uppföljning

Uppföljning (security review) använda för att se om verksamheten lever upp till de fastställda krav som ställs på dem och att de använder de metodiker som är beslutade och implementerade.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.