PROAKTIV SÄKERHET GÖTALAND AB

 PSGAB:s affärsidé bygger på att erbjuda operativa och strategiska konsulttjänster inom säkerhetsskydd och krishantering, med det övergripande målet att hjälpa våra klienter bygga en resilient verksamhet som kan stå emot utmaningar, vare sig de kommer inifrån eller utifrån. Genom att integrera ett proaktivt förhållningssätt till säkerhetsfrågor, strävar vi efter att förbereda er organisation inför alla tänkbara utmaningar. Vi hjälper er att skapar strategier som gör att ni kan stå emot och hantera både svåra utmaningar och onormala händelser. Detta framåtblickande förhållningssätt säkerställer att ni är redo att skydda inte bara er verksamhet, utan också er personal, era tillgångar och ert varumärke.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.